011/2764-893
info@libra1992.com
Preradoviceva 4, BG
mapa

Na formiranje cene utiče više faktora kao što su: koliko zaposlenih imate, obim dokumentacije, prometa, da li ste u sistemu PDV-a ili ne, prijava odjava radnika, izrada bilansa itd....
Prilikom zaključivanja ugovora sve stavke su jasno naglašene i objašnjene. U tabeli su okvirno prikazane cene naših usluga ali za detaljne informacije najbolje je kontaktirati nas.

Cenovnik

Preduzeće koje je u sistemu PDV-a
od 100 €
Preduzeće koje nije u sistemu PDV-a
od 80 €
Preduzetnik koji je u sistemu PDV-a
od 80 €
Preduzetnik koji nije u sistemu PDV-a
od 60 €
Samostalne zanatske i ugostiteljske usluge
od 50 €
Paušalac sa zaposlenima
od 40 €
Paušalac bez zaposlenih
od 30 €
Preduzetnik u mirovanju
od 20 €
preduzetnik-photo

Preduzeće

preduzetnik-photo

Preduzetnik

preduzetnik-photo

Paušalac

1 / 3
Preduzetnik
2 / 3
Preduzeće
3 / 3
Paušalac